અત્તરની વારતા

સાગરની વારતા અને પથ્થરની વારતા
બચપણની સાથ ગૈ મરી દફતરની વારતા

એમાં તો ક્યાંય ઝેરનો ઉલ્લેખ પણ નથી
પાછા કહો છો એ હતી શંકરની વારતા

ફૂલોનો હાલ શું થયો જાણી જશે જો તું
સાચ્ચે જ નૈં ગમે પછી અત્તરની વારતા

નાસ્તિકપણું સ્વભાવથી અળગું થઈ ગયું
કોણે કહી હશે મને ઈશ્વરની વારતા

બાકી તો ‘પ્રેમ’ કોઈનું એવું ગજૂ નથી
આંખો જ વર્ણવી શકે ઝરમરની વારતા

-જિગર જોષી ‘પ્રેમ’

(ગઝલસંગ્રહ ‘…તને મોડેથી સમજાશે’ માંથી સાભાર.  કિંમત રૂ. 77/- પ્રાપ્તિસ્થાન :59, ગંગોત્રી પાર્ક, યુનિ. રોડ, રાજકોટ-360005)

Advertisements