રણકાવી જશે!

આમ કોઈ બારણે આવી જશે,
આંસુઓથી આભ છલકાવી જશે!

ફૂલ જેવી ચૂમીઓથી દ્વાર પર,
લાગણીના ચાંદ ચમકાવી જશે!

ના હવે હું લાગ નહીં છોડું જરા,
પોંખતાં જો બાથ માં આવી જશે!

“કેમ છો” પૂછી ને એ સ્મિત વેરશે,
તાર દિલના એમ રણકાવી જશે!

– વિજય પાઠક ‘અમિત’

Advertisements

7 thoughts on “રણકાવી જશે!

 1. Nice
  “કેમ છો” પૂછી ને એ સ્મિત વેરશે,
  તાર દિલના એમ રણકાવી જશે!

  Like

 2. સરસ ગઝલ….. છંદ બિલકુલ સાફ છે.. વિજયભાઇ.. !!

  Like

 3. WAH!
  “કેમ છો” પૂછીને એ સ્મિત વેરશે,
  તાર દિલના એમ રણકાવી જશે!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s