સીધી વાત કરું છું

આંખોમાં આંખો નાખીને સહુને સીધી વાત કરું છું,
ચહેરાનું પુસ્તક વાંચીને સહુને સીધી વાત કરું છું.

અડખે પડખે વેરાયેલી ક્ષણને સરખી ભરતાં ભરતાં,
ગમતી ક્ષણ બાજુ રાખીને સહુને સીધી વાત કરું છું.

દિલના ખેતરમાં પણ જ્યારે ઝરમરની થઇ જાય અછત તો,
વર્ષાનું ભાવિ ભાખીને સહુને સીધી વાત કરું છું.

રસ્તો સીધો સાવ સરળ કે મુશ્કેલીનો પહાડ તુટે,
ઉભો છું હું ધીરજ ધારીને સહુને સીધી વાત કરું છું.

અવસાદી પળમાં ચહેરા પર ‘આનંદ’નો છે વાસ હંમેશા,
સ્મિત સદાનું શણગારીને સહુને સીધી વાત કરું છું.

– અશોક જાની આનંદ

Advertisements

14 thoughts on “સીધી વાત કરું છું

 1. Wah ekdam Sidhi vaat.
  રસ્તો સીધો સાવ સરળ કે મુશ્કેલીનો પહાડ તુટે,
  ઉભો છું હું ધીરજ ધારીને સહુને સીધી વાત કરું છું.

  Like

 2. kya baat!
  ચહેરાનું પુસ્તક વાંચીને સહુને સીધી વાત કરું છું

  Like

 3. Nice gazal
  અવસાદી પળમાં ચહેરા પર ‘આનંદ’નો છે વાસ હંમેશા,
  સ્મિત સદાનું શણગારીને સહુને સીધી વાત કરું છું.

  Like

 4. અડખે પડખે વેરાયેલી ક્ષણને સરખી ભરતાં ભરતાં,
  ગમતી ક્ષણ બાજુ રાખીને સહુને સીધી વાત કરું છું.

  સીધી વાતની માર્મિક ગઝલ.

  Like

 5. Very nice
  દિલના ખેતરમાં પણ જ્યારે ઝરમરની થઇ જાય અછત તો,
  વર્ષાનું ભાવિ ભાખીને સહુને સીધી વાત કરું છું.

  Like

 6. અડખે પડખે વેરાયેલી ક્ષણને સરખી ભરતાં ભરતાં,
  ગમતી ક્ષણ બાજુ રાખીને સહુને સીધી વાત કરું છું.
  વાહ કવિ!

  Like

 7. Sidhi baat no bakvas !
  આંખોમાં આંખો નાખીને સહુને સીધી વાત કરું છું,

  Like

 8. વર્ષાનું ભાવિ ભાખીને સહુને સીધી વાત કરું છું…..
  વાહ અશોકભાઈ તમારી સહુની સાથે સીધી વાત કરવાની રીત ખૂબ ગમી.
  ગઝલ સુંદર અને સરળ થઇ છે… અભિનંદન…

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s