એ જ તો તકલીફ છે !

સાંજના વાતાવરણની એ જ તો તકલીફ છે,
બહુ વલોવે છે, સ્મરણની એ જ તો તકલીફ છે !

ઝંખના જીવલેણ છે એ જાણીને પણ ઝંખના,
જીવતા પ્રત્યેક જણની એ જ તો તકલીફ છે !

મૌન પાછળ લાગણી ઢાંકી શક્યું ના કોઈપણ,
સાવ પાંખા આવરણની એ જ તો તકલીફ છે !

ના કદી વાંચી શક્યો હું તારી આંખોની લિપિ,
હું અભણ છું ને અભણની એ જ તો તકલીફ છે !

બારણે જો દે ટકોરા તો હું ભેટીને મળું,
મળતું બિલ્લિપગ, મરણની એ જ તો તકલીફ છે.

પ્રણવ પંડ્યા

Advertisements

9 thoughts on “એ જ તો તકલીફ છે !

 1. Nice
  ના કદી વાંચી શક્યો હું તારી આંખોની લિપિ,
  હું અભણ છું ને અભણની એ જ તો તકલીફ છે !

  Like

 2. Waah🚪
  બારણે જો દે ટકોરા તો હું ભેટીને મળું,
  મળતું બિલ્લિપગ, મરણની એ જ તો તકલીફ છે.

  Like

 3. બહોત ખૂબ!
  મૌન પાછળ લાગણી ઢાંકી શક્યું ના કોઈપણ,
  સાવ પાંખા આવરણની એ જ તો તકલીફ છે !

  Like

 4. Waah 👀
  ના કદી વાંચી શક્યો હું તારી આંખોની લિપિ,
  હું અભણ છું ને અભણની એ જ તો તકલીફ છે !

  Like

 5. Nice gazal
  ઝંખના જીવલેણ છે એ જાણીને પણ ઝંખના,
  જીવતા પ્રત્યેક જણની એ જ તો તકલીફ છે !

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s