સ્વીકાર હોવો જોઈએ

માગણીને જેટલો અધિકાર હોવો જોઈએ,
લાગણીનો એટલો વિસ્તાર હોવો જોઈએ.

કારણો ઘટના વિશેનાં જાણવા ચોક્કસ પ્રથમ,
સત્યનો એના પછી સ્વીકાર હોવો જોઈએ.

ઠાલવે છોને મહીં સાગર ચિન્તાઓ બધી,
જામ મસ્તીનો છતાં ચિક્કાર હોવો જોઈએ.

હોય જો ખૂંચી જવાનું મોહના કાદવ મહીં,
જળકમળવત આપણો વ્યવહાર હોવો જોઈએ.

આયખું નાનું છતાંયે ધન્ય એની જિન્દગી,
પુષ્પને તો ગંધનો ઉપહાર હોવો જોઈએ.

–  જિજ્ઞા ત્રિવેદી

(‘અર્થના આકાશમાં’થી. કુલ પાન : 80. કિંમત રૂ. 40. પ્રાપ્તિસ્થાન : જિજ્ઞા ત્રિવેદી. ‘સંકલ્પ’ 1614 એ/1, રમણનગર, સ્વામિનારાયણ ગુરુકૂળ પાછળ, સરદારનગર. ભાવનગર-364001. )

Advertisements

14 thoughts on “સ્વીકાર હોવો જોઈએ

 1. Nice gazal
  Yes
  જળકમળવત આપણો વ્યવહાર હોવો જોઈએ.

  Like

 2. Nice one
  આયખું નાનું છતાંયે ધન્ય એની જિન્દગી,
  પુષ્પને તો ગંધનો ઉપહાર હોવો જોઈએ.

  Like

 3. Kya khoob kaha
  માગણીને જેટલો અધિકાર હોવો જોઈએ,
  લાગણીનો એટલો વિસ્તાર હોવો જોઈએ.

  Like

 4. Very nice gazal..
  લાગણીનો એટલો વિસ્તાર હોવો જોઈએ.

  Like

 5. Nice gazal nice Matla.
  માગણીને જેટલો અધિકાર હોવો જોઈએ,
  લાગણીનો એટલો વિસ્તાર હોવો જોઈએ.

  Like

 6. Nice gazal
  માગણીને જેટલો અધિકાર હોવો જોઈએ,
  લાગણીનો એટલો વિસ્તાર હોવો જોઈએ.

  Like

 7. જળકમળવત આપણો વ્યવહાર હોવો જોઈએ…. very nice… congratulations…

  Like

 8. બહુ જ સરસ…
  કારણો ઘટના વિશેનાં જાણવા ચોક્કસ પ્રથમ,
  સત્યનો એના પછી સ્વીકાર હોવો જોઈએ

  Like

 9. કયા બાત…જળકમળવત આપણો વ્યવહાર હોવો જોઈએ…

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s