વરસાદ જેવું જોઇએ

આપણી અંદર મરી પરવારી ગયેલા કોઇએ,
બાગમાં પથ્થર બનીને જન્મ લેવો જોઇએ.

સ્વપ્નના ફાનસના અજવાળામાં જેને જોઇએ,
ખુલ્લી આંખોના આ અંધાપામાં તેને ખોઇએ.

ચાલુ ટ્રેને બારી પાસે બેસવાની વાતમાં,
બારીમાંથી કૂદવા જેવું ઝગડતા હોઇએ.

આંસુની અધિકૃત વિક્રેતા છે થોડી આંખ આ ?
ખાત્રીપૂર્વકનું ને જથ્થાબંધ ક્યાંથી રોઇએ !

પૂર માટે માત્ર સ્થાનિક વાદળો પૂરતાં નથી,
કંઇક ઉપરવાસમાં વરસાદ જેવું જોઇએ.

ખાઇ પીને નાહીને કવિતા નથી બનતી હે દોસ્ત !
લોહી વહે ત્યારે જ કાગળ વચ્ચે ધરવો જોઇએ.

– મુકુલ ચોકસી

Advertisements

10 thoughts on “વરસાદ જેવું જોઇએ

 1. Waah..
  ખાઇ પીને નાહીને કવિતા નથી બનતી હે દોસ્ત !
  લોહી વહે ત્યારે જ કાગળ વચ્ચે ધરવો જોઇએ.

  Like

 2. Great gazal great sher..
  પૂર માટે માત્ર સ્થાનિક વાદળો પૂરતાં નથી,
  કંઇક ઉપરવાસમાં વરસાદ જેવું જોઇએ.

  Like

 3. વાહ! સરસ લખ્યું છે.
  આંસુની અધિકૃત વિક્રેતા છે થોડી આંખ આ ?
  ખાત્રીપૂર્વકનું ને જથ્થાબંધ ક્યાંથી રોઇએ !

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s