યાતના જેવું સહો

*વાદ કરતાં આયખું ટૂંકું પડે,
સાચ ઠરવું કે સુખી રે’વું કહો.
 
રોગ લઈને સૌ અદેખાઈ તણો,
દુઃખ કેવું યાતના જેવું સહો.
 
વાસના ના સાપ શું પાળ્યા કરો,
જીવ લેશે ઝેર આ કેવું વહો?
 
ભાર હળવો કર અહમ નો તું જરા,
ને પછી જો સર શિખર કેવું અહો!
 
– વિજય પાઠક ‘અમિત’
*’વાદ’ અહીં હરીફાઈ નહિ પણ ‘વાદવિવાદ’ એ અર્થ માં લખ્યું છે.
Advertisements

15 thoughts on “યાતના જેવું સહો

 1. Kya baat!
  ભાર હળવો કર અહમ નો તું જરા,
  ને પછી જો સર શિખર કેવું અહો!

  Like

 2. Waah!
  ભાર હળવો કર અહમ નો તું જરા,
  ને પછી જો સર શિખર કેવું અહો!

  Like

 3. Very Nice gazal
  રોગ લઈને સૌ અદેખાઈ તણો,
  દુઃખ કેવું યાતના જેવું સહો.

  Like

 4. Kya baat hai..
  વાસના ના સાપ શું પાળ્યા કરો,
  જીવ લેશે ઝેર આ કેવું વહો?

  Like

 5. Nice gazal…
  વાસનાના સાપ શું પાળ્યા કરો,
  જીવ લેશે ઝેર આ કેવું વહો?

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s