લાગણી જીવાડશે

કોઈને સુખ કોઈને ન્યોછાવરી જીવાડશે
અમને કવિતા નામની સંજીવની જીવાડશે

અણસમજ ભમરાની યજમાની કરી જીવાડશે
જાત ઓઢાડી કમળદળ-પાંખડી જીવાડશે

શું વધારે જોઈએ ? એક કાળજી જીવાડશે
લાખ અછોવાનાં બરાબર લાગણી જીવાડશે

હાથમાં હિંમત નથી ‘ને પગ તો પાણી પાણી છે
તો હવે શ્રદ્ધાની ટેકણલાકડી જીવાડશે

સાચાં-ખોટાંના બધાંયે ભેદ તો સાપેક્ષ છે
શિર સલામત નહિ રહે તો પાઘડી જીવાડશે

શું લખું ? ક્યા શબ્દની આરાધના કેવી કરું ?
ક્યાં ખબર છે ? કઈ રીતે બારાખડી જીવાડશે

ચાલ, થોડી લીલી-સૂકી સાચવીને રાખીએ
કૈં નહીં તો એ સ્મરણ, એ દાબડી જીવાડશે

-સંજુ વાળા

Advertisements

12 thoughts on “લાગણી જીવાડશે

 1. Waah!
  શું લખું ? ક્યા શબ્દની આરાધના કેવી કરું ?
  ક્યાં ખબર છે ? કઈ રીતે બારાખડી જીવાડશે

  Like

 2. Kya baat hai..
  શું લખું ? ક્યા શબ્દની આરાધના કેવી કરું ?
  ક્યાં ખબર છે ? કઈ રીતે બારાખડી જીવાડશે

  Like

 3. Bahot khoob… Kaviji..
  અમને કવિતા નામની સંજીવની જીવાડશે

  Like

 4. Very nice.
  ચાલ, થોડી લીલી-સૂકી સાચવીને રાખીએ
  કૈં નહીં તો એ સ્મરણ, એ દાબડી જીવાડશે

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s