અમરફળથી

ધરાનું કાવ્ય થયું વ્યક્ત એક કૂંપળથી
ગગનની દાદ મળી એક બૂન્દ ઝાકળથી

નથી ફિકર કે ધકેલે છે સૂર્ય પાછળથી 
મને આ તાપમાં પડછાયો દોરે આગળથી

સમંદરો તો ઘૂઘવવા છતાંય ત્યાંના ત્યાં 
નદી વધે છે લગાતાર મંદ ખળખળથી

તિમિરમાં દૃશ્યો કળાશે જરા સમય વીત્યે
પરંતુ અંધ બની જાય આંખ ઝળહળથી

હું બાગબાની વિશે એને શું બયાન આપું
જે ખુશ્બુ લઈ ન શકે ઝાંખા પીળા કાગળથી

અકાળ મૃત્યુને આંટી દે એવો દુઃખદાયક 
જો ભરથરીને અનુભવ થયો અમરફળથી

– રઈશ મનીઆર

Advertisements

13 thoughts on “અમરફળથી

 1. Kya baat hai…
  હું બાગબાની વિશે એને શું બયાન આપું
  જે ખુશ્બુ લઈ ન શકે ઝાંખા પીળા કાગળથી

  Like

 2. Kya baat.
  સમંદરો તો ઘૂઘવવા છતાંય ત્યાંના ત્યાં
  નદી વધે છે લગાતાર મંદ ખળખળથી

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s